Miljoenen voor restauratie monumenten

Vandaag werd dit artikel gepubliceerd op nu.nl:

“Het kabinet heeft 47 miljoen euro uitgetrokken voor de restauratie op korte termijn van een aantal rijksmonumenten. Van deze zogenoemde kanjerregeling gaat 27 miljoen naar zes projecten die eerder niet in aanmerking kwamen voor een restauratiesubsidie.

Volgens Zijlstra snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen kan de broodnodige restauratie snel worden opgepakt, ook draagt de kanjerregeling bij aan de bestrijding van de crisis in de bouw- en monumentensector.”

Lees het volledige artikel op nu.nl

MKB Vastgoed heeft voor de verbouw en restauratie van monumenten de Monumenten Update ontwikkeld. Bekijk de brochure wat dit voor u kan betekenen.

 

Geen reacties toegestaan.