Impuls voor bouwsector door maatwerk voor MKB ondernemingen

Ed Steffens van MKB Vastgoed Nederland en Jacqueline van Dinten SMP van SalesSpirit Innovatiemarketing en Businessmodellen hebben samen een nieuw internetplatform ontwikkeld. Het internetplatform werkt tweeledig. Ten eerste biedt het MKB ondernemers Ruimte om te ondernemen! Ten tweede genereert het werk voor de aangesloten architecten, aannemers, installateurs en schildersbedrijven in de bouwsector.

MKB Vastgoed Nederland biedt samen met partners maatwerkoplossingen die leiden tot de ideale vestigingslocatie voor MKB ondernemers vanuit een one stop shop principe. De complexiteit om tot de meest geschikte bedrijfslocatie te komen, neemt dit samenwerkingsverband hiermee weg. Niet aanbodgericht, maar vraaggestuurd!

Het totale productportfolio van www.mkbvastgoednederland.nl zal bestaan uit projectontwikkeling, makelaardij, herontwikkeling en revitalisering, het oplossen van calamiteiten zoals brand- of waterschade, verbouw en Monumenten Updates en kredietadvies gericht op het MKB. Het doel is de complexiteit van bedrijfshuisvesting van financiering tot planvorming, uitvoering en oplevering voor de MKB ondernemer drastisch te vereenvoudigen zodat hij/zij weer aan ondernemen toekomt.

Het platform bundelt kennis, netwerken en commerciƫle slagkracht van kwalitatief hoogstaande partners op het gebied van bedrijfshuisvesting. Voor die partners, die veelal geen aparte verkoopafdeling hebben, gaat het met behulp van gerichte marketingcampagnes de markt bewerken om opdrachten te genereren. Op deze wijze is het platform een leadgenerator die volledig nieuw is voor de Nederlandse vastgoedsector. De regio Noordwest Overijssel heeft de primeur, doelstelling is in heel Nederland dit innovatieve internetplatform verder uit te rollen.

Partners moeten aan strikte kwaliteitseisen voldoen die voortdurend worden getoetst aan de hand van de wensen van de klant, de MKB ondernemer. Dankzij uitgekiende marketingcampagnes en gezamenlijke acquisitie zullen de partners zich kunnen focussen op de kwaliteit van de door hen geleverde diensten.

Geen reacties toegestaan.