Herontwikkeling

Herontwikkeling van bedrijfsonroerend goed betekent :
Oude of verouderde panden en industrieterreinen nieuw elan geven.

Op basis van  No Cure No Pay  wisselen wij graag met u van gedachten om een nieuwe invulling te zoeken voor uw verouderde bedrijfsgebouw of  uw bedrijfsmonument. 

Aanpak

  • We gaan gezamenlijk de mogelijkheden inventariseren
  • Met onze marketingafdeling kansen onderzoeken en haalbaarheid bepalen
  • Ideeën uitwisselen met marktpartijen (gemeente, ondernemers, makelaars)
  • Bestemmingsplan onderzoek
  • Onze vaste architecten worden ingeschakeld en maken een concept of schetsplan
  • Investeringsplan opzetten
  • Bedrijfskundige analyse
  • Financieringsadvies en desgewenst begeleiding
  • Streven naar maximale waardecreatie
  • Eventueel verkoop aan gebruiker (s) of belegger

Mogelijkheden

Uiteraard is het ons vak en ons streven om met minimale investeringen een goed rendement te realiseren. De samenwerkende partijen van MKB Vastgoed Nederland hebben veel ervaring in herontwikkeling van oude industrieterreinen en verouderde gebouwen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw pand? Neem dan gerust contact met ons op.