Monumenten Update

Monumenten renovatie

Monumenten renovatie

MKB Vastgoed biedt samen met haar partners op het gebied van huisvestingsvraagstukken nu een nieuw product: Monumenten Update.

Kerncijfers:

De Monumenten Update heeft als doel monumenten tegen minimale financieringskosten maximaal rendement op te laten brengen. U krijgt meer kwalitatief goede woon- en werkruimte in uw monument tegen zo minimaal mogelijke financieringslasten.

De Monumentenupdate bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1 Uitgebreide inventarisatie: waaronder advies, financiering en een concept
bouwplan
Stap 2 Go or no go beslissing
Stap 3 Werk in uitvoering

Bekijk de  Monumenten Update  voor een uitgebreide toelichting met rekenvoorbeelden.

Brochure Monumenten Update MKB Vastgoed Nederland

Brochure Monumenten Update

Stap 1 Wij regelen vooraf:

Kortom; de voorbereiding in alle facetten van de verbouwing van uw monument. Al deze voorbereidingen kunnen binnen enkele weken plaats vinden. Pas nadat al deze voorbereidingen zijn gerealiseerd en u weet wat u wilt en hoe u dit kunt financieren, neemt u een beslissing. De kosten tot nu toe zijn volledig voor rekening van de partners van de Monumenten Update.

Stap 2 U geeft een go/no go beslissing:

U heeft alle van ons verkregen informatie doorgenomen en wij hebben al uw vragen over uw verbouwing beantwoordt. Vervolgens geeft u aan of u de verbouwing op deze wijze met de bijbehorende financiering laat uitvoeren.

Stap 3 Samen met u regelen wij verder:

Financieel:

Bouw technisch:

Door een uitgekiend verbouwplan dat wij samen met onze partners voor u maken, benut u de ruimte in uw monumentenpand optimaal. Hoe u die verbouwing financiert laten we u zien in het adviestraject dat wij hieraan koppelen. Daarbij maken we gebruik van de fiscale en financiële voordelen die er zijn voor monumenten panden. Bovendien streven we er naar uw energielasten omlaag te brengen en maatregelen hiertoe direct bij de verbouw mee te nemen.

Bekijk het MKB Vastgoed Nederland MKB Vastgoed Nederland financieringsvoorbeeld Monumenten Update van een inmiddels uitgevoerde Monumenten Update.